EDB i Hæren og Heimevernet

Lederartiklene for de 8 utgivelsene lagt ut nedenfor

Men aller først starten i 1984 på Sessvollmoen....

.... og så det seriøse.

Slik så mobiltelefonene ut dengang

disse artiklene ble skrevet:

... og ikke slik