Kjenner du deg selv

Utgangspunktet for å jobbe sammen som et team er at alle teammedlemmene kjenner seg selv og teamet.

Per Olav Apalnes har siden 2003 testet over 1600 personer og bidratt til å bygge opp mot 150 Team.

Alt fra øverste ledelse i konsern til små prosjektteam.

Som Sertifisert "Preferanseanalytiker" - og Forretningspådriver gjennomfører han JTI (Jungiansk Type Index).

Det finnes mange tester. Dette er en enkel og god analyse, som er lett å forstå.

Dersom du er interessert i en slik analyse, ta kontakt med poa@gogito.as eller ring 949 78 450.

Dette koster kr 2500.- Inkludert en times gjennomgang av resultatet med profilrapport og Lærehefte i Typepsykologi.

Cogitoteamet ser du her: Om oss

De som kjenner seg selv, kjenner også bedre sine omgivelser.

Å bli bedre kjent i linje- og prosjektorganisasjon er like viktig.

I prosjekter er det avgjørende å bli raskt kjent, så man ikke fomler og kommer skeivt ut i startfasen. Erfaring viser at start- og sluttfase er mest kritisk, fordi det er i vekslingsfeltet mellom linje og prosjekt at teamarbeid er avgjørende, slik at man ikke jobber som tilfeldig "sammenraskede" grupper.

De som har gjennomført både Preferanseanalyse, Strategikonferanse, Mulighetskonferanse, Samarbeidskonferanse og Prosjektkonferanse har fått prosjekter raskt på sporet.

Vi har også eksempler på avsporede prosjekter som har kommet på skinnene igjen. Fordi metodikken har bidratt til å rydde opp i de skjulte agendaer.