Strategiutvikling

Strategi- og Prosjektkonferanse er en strukturert og dokumentert metode for raskt å komme fra abstrakte ideer til en konkret forankret handlingsplan.

Oppskrift for å komme i mål.

1). Sørg for at medarbeiderne kjenner hverandre og utfyller hverandre der de er best og mest motivert

2). Når teamets profiler er kjent kjøres en intervjurunde på hensikt og behov for nøkkelpersoner i Teamet

3). Preworkshop (3-4 timer) med ledelsen og Strategikonferanse med alle (2 dager) når disse er klare

4). Dag 1= behov og kreative ideer. Dag 2 = strukturering av disse til en handlingsplan

5). Når man har bidratt og påtatt seg ansvar blir planen forpliktende, til forskjell for en tilfeldig tildelt oppgave

6). Ved å planlegge med fokus på motivasjon og kvalitet med en ”objektiv” fasilitator på utsiden elimineres intrigespill

Per Olav Apalnes er strategisk fasilitator, men ytterligere ressurspersoner deltar ved behov.

Tid fra konferansebestilling for gjennomføring av intervjuer og forberedelser til konferanseoppstart er normalt 5 dager

Tid fra konferansen er gjennomført til ferdig sluttrapport er 3 dager. Altså 2 uker fra start til slutt.

Konferansegjennomføring: Selve konferansen tar 2 hele arbeidsdager med overnatting.

1. dag: Start kl 0900 - Slutt kl 1900 Felles middag og sosialt samvær 2000-2300

2. dag: Start kl 0800 - Slutt kl 1500

Det lar seg gjøre å komprimere konferansen til start 1200 dag 1 og slutt 1300 dag 2. Dette anbefales ikke, selv om mange ønsker det.

Dagskonferanser har også blitt gjennomført - Dette egner seg for homogene grupper og enklere problemstillinger, men ikke de virkelig kinkige utfordringene.

Utarbeidelse av rapporter: Alle momenter som fremkommer under konferansen dokumenteres ”i fart” på flippovers og blir avfotografert.

Konferansedeltakerne gir sin umiddelbare tilbakemelding på konferansen fortløpende på formatet:

J - meget bra, K - bra og L - dårlig

Forskjellen på Strategi- og Prosjektkonferanse er detaljeringsnivået. Metoden er generisk, problemstillingen er variabel.

Konferansen består av en forberedende fase, der nøkkelpersoner/ledelsen intervjues for å skape rammen for konferansedagene (2). På konferansen deltar de som eier strategien/prosjektet og de som skal realisere planene.

Etter konferansedagene utarbeides rapport og handlingsplan for videre arbeid. LEAN-kompasset

Taktikk er utnyttelsen av stridsmidlene for å vinne slaget, mens strategi er utnyttelsen av slaget for å vinne krigen - Clausewitz

Lønn, motivasjon og sammenhenger for å oppnå strategien: Foredrag av professor Bård Kuvaas.