Program- og prosjektledelse

Prosjekter kjennetegnes ved at de er organisert for å løse et tidsbegrenset engangsoppdrag.

Organiseringen skjer gjerne på tvers av etablerte organisasjonsstrukturer og derfor er startfasen svært kritisk for å lykkes.

1. Planlegging og analyser på strategisk nivå (Cogito) er forutsetningen for et godt prosjekt

2. Oppstart med teambygging og prosjektkonferanse for forankring i ledelse og virkeligheten

3. Aktivitetsplanlegging på taktisk nivå ut fra gitte mål og rammer på strategisk nivå

4. Organisering og ansvarskart for å kunne gjøre ansvar gjeldende

5. Utførelse/gjennomføring og oppfølging av framdrift på operative leveranser

6. Informasjon - Rapportering - Kontroll av virkelige leveranser opp mot plan - Usikkerhets og avvikshåndtering

Vi har erfaring fra både private, offentlige, sivile og militære prosjekter.

Normalt kjører vi 3 milepælsløp i parallell - Prosesser, Systemer og Organisasjonsutvikling (PSO).

Et prosjekt bør ikke gå videre før det er utført en solid Situasjons-, Interessent-,Risiko-, Resultat-/mål- og SWOT analyse - som alle skal understøtte realisering av prosjektets SMART(E) MÅL.

Dårlige prosjekter kjennetegnes ved at analysene ikke er utført i forkant, men at masse tid brukes i etterkant på "Hvorfor alt gikk galt"-analysen.

Per Olav Apalnes er IPMA B sertifisert (senior prosjektleder) - har jobbet som prosjektleder siden 1994 og gjennomført 4 årlige prosjektlederkurs i regi av NITO siden 2014. Disse kursene er praktiske studier, som gir 15 studiepoeng.

Litt om ledelse i Staten - Prosjektlitteratur - direkte