Prosessforbedring

Cogitos utgangspunkt for prosessforbedring baserer seg på at du er ekspert på egen virksomhet. Det er et hovedpoeng at kunden sitter i førersetet for prosessorienteringen av virksomheten. Implementeringen av prosessene er en oppgave som trenger bred støtte og engasjement i organisasjonen. Husk, det er dere som skal ta steget ut i fremtidens organisering.

Prosessorienterte virksomheter skiller seg fra dagens rigide hierarkiske organisering, ved et sterkere kundefokus, fravær av sub-optimale løsninger og økt lønnsomhet ved hjelp av effektivisering.

Sentrale ressurspersoner fra Cogito er:

Per Olav Apalnes innenfor logitstkk, organisasjon og endringsledelse

I tillegg spiller vi på et solid støtteapparat