Teambygging

Team er et lite antall mennesker med gjensidig utfyllende ferdigheter, som er forpliktet til felles mål, felles prestasjonsmål og felles tilnærming til arbeidet, som de holder hverandre gjensidig ansvarlige for. (Katzenbach/Smith)

Utfordringen til en tilfeldig gruppe er å:

 • Skape felles logisk modell for menneskelig atferd

 • Redusere uproduktive konflikter

 • Identifisere styrker og muligheter i gruppen

 • Identifisere tilstanden i spesifikke organisatoriske lag eller funksjoner

 • Benytte en metode som er enkel å forstå og praktisk gjennomførbar

 • Bygge forståelse for normer og kultur

 • Forstå hvordan personer trives, som del av teamet

Når teamet bygges kartlegges først hver enkelts preferanser og kompetanser, sett opp mot oppgaven teamet skal utføre. Hva en person bør og kan finnes i CV og stillingsinstruks. Men hva motiverer den enkelte medarbeider?

Vi gjennomfører en enkel preferanseanalyse (JTI) med hvert teammedlem og setter sammen summen av alle preferansene til et "Teamkompass".

Når alle kjenner seg selv og de andre i teamet har vi et godt grunnlag for å fordele riktige oppgaver til rett medarbeider, så alle gjør det de kan, bør og vil.

 • Trinn 1 gjennomføre JTI- test som tar 15 minutter på nett

 • Trinn 2 individuell oppfølgingssamtale, som tar en time per person

 • Trinn 3 samle teamet til gjennomgang av hele teamets profiler, tar 2-3 timer.

 • Trinn 4 kan være å kjøre en Workshop på en problemstilling som opptar teamet

 • Trinn 5 kan være en Strategikonferanse.

Teamkompasset og JTI-preferanseanalyse er bransje og organisasjonsuavhengig. Ved omorganiseringer, etablering av prosjektteam og ved gjennomføring av Strategi- og Prosjektkonferanser er bruk av Teamkompasset og JTI-preferanseanalyse effektive verktøy for å unngå skjulte agendaer og misforståelser om hvorvidt man jobber mot felles mål.

Se: http://www.optimas.no/jtibruk.htm - http://www.optimas.no/omr_tim.htm - Artikkel fra bladet Prosjektledelse

Coaching og type - Ledertyper - Teamkompasset - Typeforståelse - Litteratur i papirformat.

Hva 100 av de drøyt 1400 som har gjennomført JTI i regi av Cogito mener.

Se også linken til undersøkelsen

Hvis du ønsker en personlig JTI-analyse (kroner 2000,-), kan du bestille den her: JTI-bestilling

Hvordan plasserer befolkningen seg mht JTI og hvor plasserer MENSA-medlemmer som har tatt JTI seg? Klikk og se!

Per Olav Apalnes er også sertifisert bruker av ORGANIZATIONAL ANALYSIS KIT

Et verktøy som også er egnet for rekruttering. Dette fordi den bygger på 5 faktormodellen, som er vanskeligere å manipulere.

Og hvor eventuell manipulering er enklere å gjennomskue.

Denne nye boka kan anbefales for de som skal bygge gode team

Klikk på bildet for å bestille!

googlebd674c0fff4f52de.html