Ressurspersoner

Styrefomannen vår er Sverre Iversen

Våre gode venner/ressurspersoner har kompetanseprofiler som utfyller Cogito når vi trenger forsterkninger.

De er økonomer, fysikere, biokjemikere, sivilingeniører og har alle mye å bidra med.

Ytterligere ressurspersoner finnes blant våre samarbeidspartnere