ProsjektKurs / KompetanseProgram

Hensikten med programmet er å gi deltakerne relevant kompetanse, slik at de oppnår bedre resultater for bedriften.

Det handler om bedre styring gjennom bevisst prioritering av oppgaver som bidrar til bedre kvalitet, rimeligere og raskere enn ved å jobbe etter Business as Usual-metoden.

(Før du bestemmer deg for hvor du skal, må du finne ut hvor du er)

Gå inn på siden for de respektive kursene under.

En ny kursportal er under utvikling og den finner du her.

Onlinekurs i Prosjektledelse