Per Olav Apalnes

ERFARING

REFERANSER

  • Sjef Hærens Tele- og Datakontor, prosjektleder for Hærens EDBRM - Materiellprosjekt

  • Utarbeidet Hærens IT strategi på 90 tallet og foredlet metodikken i Intentia, ErgoGroup og Cogito

  • Postbanken - Effektivisering og klargjøring av Postbankens IT-løsninger ifm. sammenslåing med DnB

  • Prosjekt "Forposten" – Logisitkksamarbeid mellom ErgoGroup, Posten og Forsvaret

  • Riksteatret – IT-strategi,Teambygging og Strategikonferanse

  • Strategikonferanser for Forsvaret, Telenor, Aker, Jordan, Ressursweb, Norsk Medisinaldepot, NFP, NITO, Tekna osv.

  • Holder prosjektlederkurs i regi av NITO og Universitetet i Sørøst-Norge (15 studiepoeng). Underviser i kommunikasjon/omdømme for tilsynskurs ved NTNU.

EGENSKAPER

Forbedringspådriver som gir energi til prosesser som krever omstilling

Fasilitator for strategikonferanser som ivaretar teambygging og teamutvikling

Bidrar som oppstart- og interimsprosjektleder for å få fart på framdriften.

Pådriver, nyskapende, motiverende og energisk teambygger, som gjennom fasilitering og prosjektledelse bidrar til å komme fra prat til resultat.