War room

En side for lufting av tanker og synspunkter - ikke alle gjennomtenkte, men de er tenkt.

"Båten blir til mens vi ror" (Statens Veivesen Au2sys prosjekt) - "Veien blir til mens vi går" (Ferdinand Finne)

"Cogito" betyr; Jeg tenker - "Cogito Ergo Sum" Jeg tenker - altså er jeg. (René Descartes)

Per Olav's studiekamerater hadde både tankekraft, handlekraft og om nødvendig sprengkraft!

Resultat fra en som hadde sprengkraft, men ikke den kloke tanke (se nedenfor):

(Foto Per Olav Apalnes) (Foto Erik Olafsen)

Livet er en lang marsj. Til høyre fra Nijmegenmarsjen i 1983 - Dengang en meget ung kaptein og kompanisjef.

Arne Næss har tenkt masse klokt om ledelse:

  • Lederen respekterer alle, selv om noen kan være flinkere enn andre. Lederen har et "jeg" som bryter inn og kan puffe når det trengs, for at de beste i gruppen skal tre frem.

  • De av oss som aldri ble helt voksne lider av manglende respekt for vedtatte umuligheter.

  • Et såkalt kjedelig menneske har ikke færre innfall enn andre, forskjellen er bare at innfallene blir kontrollert og lagt tilside.

  • I dag er det fine muligheter for spesialister, mens vi trenger generalister mer enn noensinne. Vi trenger folk som kan tenke langs flere akser.

Humor skader ikke, dersom den ikke er ondsinnet - Her følger et par selvironiske slagord som ikke nådde opp i slagordkonkurransen:

  • Vår løsning - Ditt problem (Kanskje nedenstående passer noe bedre, men ...)

  • Ditt problem - Vår løsning (Problemløsning går aldri av moten, selv ikke for de som snakker om utfordringer)

  • Vi leverer dyre løsninger til en billig penge (Sant nok - store organisasjoner skal ha minst 300 kroner ekstra timen for å levere det samme som oss)

Artig kåseri om John Odd Apalnes fremført 21/1-1996 av Odd Børretzen - Noen ganger der det all right:

https://youtu.be/Tdi_ELGNuMg

Cogito jobber strukturert og navigerende, for å komme raskest mulig til riktig mål. Hvis din bedrift ikke jobber slik trykk her!

Cogito bidrar til forbedringer med teambygging, strategiutvikling og prosessforbedring.

Teambygging for å kjenne seg selv og de du jobber med.

Strategiutvikling for at alle skal bidra til og kjenne felles mål og retning.

Prosessforbedring for å jobbe mer effektivt og fokusert for å skape lønnsomhet og fornøyde kunder.

I want this back. It DOES work.

His name was Fleming, and he was a poor Scottish farmer. One day, while trying to make a living for his family, he heard a cry for help coming from a nearby bog. He dropped his tools and ran to the bog.

There, mired to his waist in black muck, was a terrified boy, screaming and struggling to free himself. Farmer Fleming saved the lad from what could have been a slow and terrifying death.

The next day, a fancy carriage pulled up to the Scotsman's sparse surroundings. An elegantly dressed nobleman stepped out and introduced himself as the father of the boy Farmer Fleming had saved.

"I want to repay you," said the nobleman. "You saved my son's life."

"No, I can't accept payment for what I did," the Scottish farmer replied waving off the offer. At that moment, the farmer's own son came to the door of the family hovel.

"Is that your son?" the nobleman asked.

"Yes," the farmer replied proudly.

"I'll make you a deal. Let me provide him with the level of education my own son will enjoy. If the lad is anything like his father, he'll no doubt grow to be a man we both will be proud of." And that he did.

Farmer Fleming's son attended the very best schools and in time, graduated from St. Mary's Hospital Medical School in London, and went on to become known throughout the world as the noted Sir Alexander Fleming, the discoverer of Penicillin.

Years afterward, the same nobleman's son who was saved from the bog was stricken with pneumonia.

What saved his life this time? Penicillin.

The name of the nobleman? Lord Randolph Churchill. His son's name?

Sir Winston Churchill.

Someone once said: What goes around comes around.

Work like you don't need the money.

Love like you've never been hurt.

Dance like nobody's watching.

Sing like nobody's listening.

Live like it's Heaven on Earth.

May there always be work for your hands to do;

May your purse always hold a coin or two;

May the sun always shine on your windowpane;

May a rainbow be certain to follow each rain;

May the hand of a friend always be near you;

May God fill your heart with gladness to cheer you.

Husk - Det kommer ingenting inn i en lukket og knyttet hånd!

Tenk også på at kompetanse er veien til næringslivet -

Da gjelder det også å ha kompetanse på seg selv og andre

Hvem er du og hvem er dine kolleger?

Godt verktøy sies å være halve arbeidet, men du trenger noen som kan bruke det