Teambygging

Målgruppe:

Alle som arbeider med team i bedrifter

Hensikt:

Gi grunnleggende kompetanse i teamadferd.

Kunsten er å lede seg selv og andre, for sammen å oppnå stadig bedre resultater.

Mål:

Gi deltakerne kunnskaper, ferdigheter og holdninger på basis av personlige egenskaper som forbedrer deres evne til å oppnå gode resultater og utvikling/endring gjennom andre. Etter trening skal den enkelte kunne utføre konkrete og kvalitative prosesser basert på virksomhetens behov.

Målsetning:

Etter endt Program skal deltakerne:

· Ha blitt bevisst egne styrker og utviklingsområder

· Ha en personlig plan for videre utvikling og kompetansebygging

· Være motivert for å realisere tiltaksplanen og nå målene.

Påmelding:

Klikk her så melder du deg på. Det er mulig å melde seg på her også

Historikk