Nyheter

(Oslo 26. april 2011) Path og Cogito i tett samarbeid for helhetlige prosjektleveranser til asset management og vedlikeholdskunder på IBM Maximo. Dedikerte prosjektledere, logistikk- og organisasjonsendringsrådgivere fra Cogito i kombinasjon med Path AS sine senior sivilingeniører på vedlikehold og IT gir våre kunder økt effektivitet gjennom 1 leverandør av totale vedlikeholdsleveranser. Disse ressursene gir Path sine kunder verdifull kompetanse i alle ledd av prosjektleveransen fra prosessendring til systemimplementering.

Path satser målrettet innenfor Asset Management og vedlikeholdsstyring og leverer konsulenttjenester innenfor dette området. Path har stor etterspørsel etter konsulenter på IBM Maximo i kombinasjon med logistikk, innkjøp, prosjektledere og prosess endrings kompetanse. Cogito er en strategisk partner for Path innenfor leveranser av vedlikeholdsprosjekter basert på IBM Maximo som IT System. Kunder etterspør idag spesialisert forretningskompetanse utover vedlikeholdsprosessene. Partnerskapet med Cogito vil styrke Path AS sin leveransekapasitet for å dekke hele verdikjeden ved prosjektleveranser på asset management og vedlikehold og Cogito’s ressurser er sentralt i dette partnerskapet, sier Svein Trygve Huus, direktør for Path AS.

Les hele saken her!

Vi er medlem i Asker Næringsråd og er opptatt av kortreist, men solid arbeidskraft.

Vi er også medlem i Bærum Næringsråd og Abelia

Daglig leder sitter i styret for Norsk Forening for Prosjektledelse. Vi er både er Sertifisert innen PMP og IPMA

Han er også formann i Krigsskolens Venner.

Cogito ble formelt etablert 11. januar 2010

Vi har vi lang erfaring hver for oss, men har også jobbet sammen.

(figur NHO-strategihefte)

Det er ingen nyhet at hjulet er oppfunnet og ikke trenger å bli funnet opp påny.

Læring er definert som tilegning av (ny) kunnskap, som gir varig endring av adferd.

I lærende organisasjoner tar man seg tid til å lære, fordi det er lønnsomt.

Tilhører du en organisasjon der arbeidsgiver "bygger" din CV, eller er du en slave av business as usual?

26.11.2009 så vår hjemmeside www.cogito.as "dagens lys".

Bildet er tatt i lysløypa i Drammensmarka i januar 2010

Gamle nyheter er historie, men nyheter blir også historie.

Den som ikke kjenner historien, har problemer med å forutse framtiden.

Cogito har fokus på hele overblikket, dvs. både se framover og i speilet før vi handler.