Teamcoaching

Høypresterende team er de som fungerer godt i all samhandling innen teamet, og hvor alle teammedlemmer har et klart fokus og forstår de mål og behov som de er ansvarlige for.

Vi arbeider aktivt sammen med teamet og hjelper dem å bygge effektive relasjoner og forstå dynamikken innenfor teamet. Målet med teamcoaching er å muliggjøre bedre kvalitet på kommunikasjonen. Ut fra god kommunikasjon og konstruktive diskusjoner og veiledning kommer god gode ideer og beslutninger.

Eksempel på hvordan man kan plassere "kjendiser" på JTI-kartet og Teamkompasset (Globusen)

Vi har kun testet en av disse, resten er hentet fra nettet.

Spørsmål om emnet kontakt Per Olav