Gevinstrealisering

Gevinstrealisering omfatter alle aktiviteter som må organiseres og gjennomføres i et prosjekt for at planlagte og mulige gevinster kan bli realisert. Å realisere gevinster bør derfor være driveren i et hvert prosjekt - den røde tråden fra prosjekt start til resultater faktisk kan måles. Gevinstrealisering er mer enn kost-/nytteberegninger og business case. For å realisere gevinster må både ledelsen og organisasjonen ”være på ballen”. Fokus og ressursbruk må rettes mot grundige gevinst analyser, realiserbare tiltak og risikostyring.