Prosjektkickoff

Kompetanseprogram for Prosjektkickoff

Målgruppe:

Prosjektledere og de som jobber prosjektrelatert.

Et ekemspel på et prosjekt = Fjordbanen

Hensikt:

Gi grunnleggende kompetanse for lede prosjektoppstart, for å komme rett ut fra startlinja.

Mål:

• Bevisstgjøre deg hvilke kritiske suksessfaktorer som må ivaretas i oppstarten av et prosjekt

• Laget plan for hvordan man skal starte opp egne prosjekter og jobbe som team

• Fått kompetanse i metodisk oppfølging av planen og effektiv rapportering

Tiden går - og Cogito er i stadig bevegelse mot nye mål. - Vi tenker kloke tanker sammen slik at du kan gjøre kloke valg.

For å komme i mål må du stille til start.

I tillegg er det gunstig å bruke verktøy som bidrar til at teamet kommer samlet i mål

Eksempler på verktøy: