IT-Anskaffelser

Å anskaffe og implementere et nytt IT system er en omstendelig prosess.

Hvis man feiler får det store konsekvenser, og det er derfor viktig at anskaffelsesprosessen får den rette fokus. Fokus må derfor være de prosessene som skal støttes av det nye IT systemet. Fokuserer man på bedriftens prosesser, og ser på disse med nye øyne, vil man oppnå at prosesser og rutiner kan forenkles samtidig som man sikrer at man fanger opp bedriftens fremtidige behov og dermed kravene til det nye systemet.

Vi i Cogito har lang erfaring fra anskaffelser og implementering av IT-systemer og vi bruker en tilnærming som bygger på:

    • At man tar utgangspunkt i bedriftens fremtidige mål, strategier og omgivelser

    • At prosjektet blir en drivkraft for endringer av prosesser og at systemkrav forankres i disse

    • Gode team og sterk medvirkning fra brukermiljøene

    • At man kommer i tidlig dialog med mulige leverandører

    • Et tett samarbeid mellom bedriften og valgt systemleverandør