Historien

Cogito er historien om de 7 små konsulenter som ble enige om å gå ut i markedet.

Ikke får å bli fete, men snarere for å bli spreke.

Slik at vi ved vårt eksempel kunne bidra til at andre også realiserte sine visjoner og drømmer.

Vår bakgrunn er forskjellig, men en ting har vi til felles. Vi jobbet med prosjektledelse og rådgiving i ErgoGroup fram til 1 november 2009.

Der fikk vi mulighet til å bli sponset med startkapital, da det vi jobbet med ikke var innenfor ErgoGroups kjernevirksomhet. Takk for det!...

... Så vi tenkte ..... Cogito Ergo Sum .... og slik gikk vi fra tanke og ord til handling. Her er vi!

Dette er en kort historie over vannflaten. Under toppen av isfjellet ligger det både kunnskap, erfaring og vilje til at vi skal lykkes.

Vi har tidligere hver for oss fått til mye for andre. Nå går vi sammen for å styrke hverandre og deretter ut i markedet for å forandre.

Vi er klare til strid - Det vil si vi skal ikke ut å krige om annet enn oppdrag.

Vi har passert startlinjen

Veien blir til mens vi går

Etterhvert som vi når våre milepæler skal vi holde dere orientert om vår ferd mot målet.