Business Model Generation

Et innspill til å komme igang med nye måter å skape business på: Innlegg i BMG bloggen

Hvordan gjøre det kompliserte enkelt og ikke det enkle komplisert og heller ikke for enkelt ... Det er ikke så "enkelt"