Implementering og Endringsledelse

Implementering av en ny prosess og en ny måte å arbeide på handler stort sett om å endre holdninger. Uavhengig av hvor mye ”tekniske” endringer som skal gjennomføres, handler implementeringen om å få aksept. Aksept for endring i seg sjøl og for det nye måten å arbeide på. Det er her teknikken ”Endringsledelse” kommer inn. Endringsledelse og endringslederskap handler om å håndtere de menneskelige aspekter ved en endring.

En feil som man ofte gjør når man skal gjennomføre en større endring er at man likestiller endringsledelse med implementeringsfasen, det vil si at endringsledelse er viktigst først når man kommer til implementeringsfasen. Dette er en meget feilaktig innstilling ettersom Endringsledelsen må starte så fort man begynner på et prosjekt.

Allerede i en tidlig fase i prosjektet bør en plan for Endringsledelse utarbeides, som deretter i implementeringen integreres med planene for innføringen av en ny prosess eller ny teknologi. Det hjelper ikke at den prosess man ønsker å implementere er i verdensklasse og at den tekniske designen er meget bra om endringslederskapet svikter.

Normalt sett er man meget god på å ”treffe blink” mht. effektive tekniske løsninger. Det er sjelden at en endring faller pga. dette. I ca 90% av tilfellene skyldes en mislykket eller inneffektiv endring på at aksepten for endringen har vært for lav. Det er dette som endringsledelse handler om; Å øke aksepten for endringen.