Prosesskartlegging

Prosesskartlegging tar for seg dagens situasjon i virksomheten. Med utgangspunkt i prosedyrer og rutiner kartlegges dagens prosesser i tett samarbeid med eksperter på områdene i selskapet.

I denne fasen får man kartlagt og strukturert de faktiske prosessene som pågår i dagens situasjon. Man finner ofte sub-optimering i avdelinger, dobbeltarbeid og generelt ineffektive måter å arbeide på. Det er viktig at medarbeiderne deltar i denne kartlegging da det er her ekspertisen sitter. Det viser seg ofte at prosedyrehåndbøker og lignende ikke gir den fulle og hele sannhet.

Basert på en analyse av prosessene vil man identifisere forbedringspotensialet, samt quick wins som rask og enkelt kan gi resultater. Dessuten får bedriften et komplett og detaljert blide av hva som foregår rundt omkring i virksomheten.