Prosessoptimering

Prosessoptimering tar sikte på å lage effektive prosesser der kunden er i fokus. Oppgaver utføres en gang på riktig tidspunkt og flyten i nødvendige aktiviteter er viktigere en organisasjonsstruktur. En prosessorientert virksomhet har en flatere struktur, leverer bedre kvalitet og er mer effektiv og dermed mer lønnsom en tidligere.

Prosessoptimering gjennomføres i diskusjoner med ekspertene på området, nemlig medarbeidere i organisasjonen. Dette kvalitetssikrer prosessene og medfører eierskap og engasjement for prosessen som er avgjørende for implementeringen i etterkant.