Eldar Børsum

ELDAR BØRSUM

Jeg har lang og variert erfaring innen IKT med linjeledelse, rådgiving og prosjektledelse.

Mitt hovedfokus er å ha et realistisk syn på bruk av IKT i ulike sammenhenger uten å spenne forventningene for høyt. Da er det viktig å kunne se sammenhengene mellom teknologien og anvendelsesområdene. IKT er som oftest et hjelpemiddel for oppnå nytteverdier innen andre områder og bør vurderes ut fra denne synsvinkelen.

Jeg er en resultatorientert analytiker som bidrar til gode og realistiske løsninger.

NØKKELKVALIFIKASJONER OG ERFARING

  • 35 års erfaring i IKT miljøer, med linjeledelse rådgiving og prosjektledelse

  • Eier eller leder av prosjekter av ulik størrelse og art innen tjenesteetablering, anskaffelser, systemutvikling og infrastrukturprosjekter

  • Har kompetanse innen utvikling og drift og tjenesteetablering og forretningsutvikling

  • Bransjeerfaring i hovedsak fra offentlig virksomhet, men også handel, bank og forsikring

  • Utdannet cand real fra Universitet i Oslo med fysikk hovedfag. Sertifisert mentor fra ErgoGroup og AFF

LEVERANSER

  • Etablering av de første nettversjonene for personlig selvangivelse, system for likning av næringslivet og MVA til Skattedirektoratet

  • Etablering av tjenester for utveksling av transportinformasjon mellom Posten Logistikk og deres kunder, tolldeklarasjoner mellom Tolldirektoratet og næringslivet og bestillingsinformasjon for varer mellom apotek og grossister

  • Innføring av målrettet prosjektstyring og kvalitetssikringssystem i ErgoGroup

  • Leder i ErgoGroup med ansvar for systemteknikk, kundeservice og etablering av nettbaserte tjenester

  • Leder av EDB kontoret i Statens Pensjonskasse med ansvar for pensjonssystem, medlemsregistrering og låneadministrasjon

 • Utvikling av EDB systemer for håndtering av store økonometriske modeller for Statistisk Sentralbyrå og Finansdepartementet

EGENSKAPER

Jeg er ansvarsbevisst og vant til å arbeide både i team og selvstendig og evner å prioritere de viktige oppgavene på kort og lang sikt.

Jeg vektlegger motivering og involvering av medarbeidere og delegering av oppgaver med ansvar for best mulig måloppnåelse

Last ned detaljert CV her (pdf)