Dag Øyvind Lien

DAG ØYVIND LIEN

Jeg er personlig opptatt av teamarbeid og at man skal lykkes som følge av at man jobber i team. Teamarbeid består av individualister som settes sammen i en gruppe som sammen blir sterke.

For å endre prosesser er det viktig at menneskene som skal være med å drive prosessene er eier av prosessene. Eierskapet og informasjon skal være kilde til å lykkes.

Jeg er kreativ og har innspill til nye ideer. Liker også å utfordre gamle ideer. Tror på tanken om at ”det enkle er ofte det beste” og at teknologi er til for å hjelpe og ikke hemme utvikling. Det er fortsatt mennesket som er hjernen bak gode gjennomføringer. Genuint opptatt av at ledelse og prosesser hvor man får det beste ut av mennesker.

ERFARING

• 12 års salgserfaring fra tjeneste og produktsalg

• Kjernekompetanse er logistikk og IT.

• Breddekompetanse på hele forretningsprosessen fra konsulent, økonomi, innkjøp, logistikk, utvikling, endringsledelse til tunge salgsprosesser.

EGENSKAPER

Jeg er opptatt av kommersiell suksess og er en bidragsyter i for å skape et godt arbeidsmiljø. Jeg skaper tillitt og gode relasjoner både hos kunder og ansatte. I tillegg til godt humør er dette med på å bidra til gode resultater.

Last ned detaljert CV her (pdf)