Teamutvikling

Rang gir ikke privilegier eller makt. Den pålegger ansvar. Peter Drucker

Med kunnskap om seg selv og andre som har jobbet i team, lærer man jo litt....

Overføring av kunnskap handler om å la de unge få teste ut de små feilene du selv har gjort,

for da ønsker de iallfall ikke å gjøre de store.

Den som ikke klarer å lede et lag, klarer heller ikke å lede en tropp, kompani, bataljon, eller en hel hær.

Skreddersøm innen teamutvikling tar utgangspunkt i ditt eget team og dine utfordringer.

Men følger denne standard malen så langt det er hensiktismessig