Prosessorientert Organisasjonsutvikling

Overskriften høres ut som et moteord ....

PSO - Prosess - System - Organisasjon

Alt henger sammen og kunsten er også her å stille til start før du kan komme i mål.

En god Kickoff, med en ekstern fasilitator som stiller de gode spørsmålene, frembringer gjerne de beste svarene fra organisasjonen selv.

At snora er blå og ikke rød og at klypene verken er av tre eller

inneholder salt, kan by på problemer for noen - men er det et

problem for deg?

Å se på seg selv med nye øyne, handler vel så mye om å kunne se på omgivelsene med nye øyne og tilpasse seg disse.

Skal vi fortsette å gjøre det som vi alltid har gjort? - Sende brev i Posten og Telefax etter at vi fikk Internett?

Skal vi fortsatt har de samme systemene? - Gå i bilettluka der vi får kjøpt biletter?

Skal organisasjonen se ut som den gjorde? - Beholde sentralbord og sekretær, som kun holder kontroll på telefon og brevskriving?

Verden går videre, men mange ønsker å bli igjen i gårsdagen - Hva gjør vi da?