Rekruttering

Sakset direkte fra Wikipedia:

Rekruttering betyr å skape tilgang, tilvekst eller fornyelse i en organisasjon eller en virksomhet. Formålet er å øke antallet soldater (hos nasjoner, gerilja- eller paramilitære styrker), eller å søke frem kvalifisert arbeidskraft påfulgt av en eller flere ansettelser til en arbeidsplass, eller øke innbyggertallet i et landområde(som da Amerika rekrutterte sin befolkning fra Europa).

Endel rekruttering av kandidater til stillinger i næringslivet foregår gjennom annonsering av ledige stillinger i media. For enkelte stillingskategorier er bruk av eksterne spesialister innen kandidatsøk og utvelgelse vanlig i prosessen med å finne kvalifiserte kandidater til en stilling.

En forutsetning for å lykkes i arbeidslivet er at det er match mellom behov for arbeidskraft og personlige egenskaper.