Lederutvikling

Ledelse handler mye om å stille de rette spørsmålene og å la medarbeiderne svare på disse og sørge for at "kundene" får det de spør om.

  • Forstå hva ledelse handler om og hva du må gjøre som leder

  • Kunsten å være seg selv og motivere medarbeiderne

  • Forståelse av at alle interessenter er mennesker og å sette pris på mangfold

  • Bruk av andres og egen kunnskap til handling og best mulig måloppnåelse

  • Bruk av humor og alvor i konflikthåndtering

  • Sammenkobling av personligheter, team, strategier, prosesser og hvordan anlt henger sammen med alt

Sjekk våre sider på LinkedIn