— Analyse av enkeltmedarbeidere/ledere og team

Metoder og verktøy må brukes på en etisk forsvarlig måte, når mennesker analyseres.

All kommunikasjon foregår FORTROLIG med de involverte parter.

Mest sentralt er mennesket selv, når analysen foretas - Det er du som vet best hvem du er, men metoder og verktøy gjør det enklere å kommunisere på tvers av kulturer, organisasjoner og mellom forskjellige mennesker.

OAK er et verktøy som er spesielt utviklet for å kunne jobbe i et helhetlig perspektiv. Produktet vant innovasjonsprisen i 2013 og Cogito har valgt å bruke dette i tillegg til JTI, som vi har brukt i 15 år på over 1500 personer.

OAK kan nyttes til: Personlighetsprofiler og teamsammensetning - 360º lederevaluering - Teamets fungering - Medarbeider- og kulturundersøkelser, Kundetilfredshet og omdømme. I tillegg er det sammen med en arbeidsanalyse et godt rekrutteringsverktøy.

JTI kan nyttes til: Peronlighetsprofiler (enklere), Teamutvikling, Coaching, Konflikthåndering, Arbeidsmiljøutvikling, Karriererådgiving, Kompetanse- og personlig utvikling.

Sammen kompletterer diss verktøyene hverandre, ved at det ser mennesket ut fra forskjellige dimensjoner. Og ved en grundig gjennomgang av det ene, andre eller begge deler, så får man en god innsikt i hva man vil og hva man sannsynligvis vil lykkes mest med å gjøre av oppgaver.

Diagrammene øverst viser hvordan hhv 2 og 4 personer er i forhold til hverandre med utgagnspunkt i Jungs Typepsykologi

Diagrammene under viser det samme, men ut fra OAK sin 5-faktormodell.

Det forutsettes at de som gjennomfører slike analyser er sertifisert, ikke minst når det skal foretas tolking av resultatene.

Hvorvidt et team fungerer godt avhenger av mange forhold og det er sjelden gunstig å hoppe på enkle konklusjoner.

En enda mer detaljert framstilling av de 25 underfaktorene i OAK, gir et nyttig "værkart" over teamets "solsystem"