Målet

Forutsetningen for å komme i mål er å stille til start.

Dernest er det å forflytte seg i riktig retning mot målet.

Å stille til start i en omstillingsprosess krever et definert mål.

For å nå et mål sammen med andre er det en fordel å kjenne hverandre.

Hvis man både kjenner hverandre, målet og veien fram,

samt kommer riktig ut fra start er sannsynligheten stor for å lykkes.

Dette er så banalt at det er merkelig at så mange likevel ikke lykkes.

Noen legger sin ære i å gjøre ting så komplisert for seg selv og andre

at de bevisst unngår å:

    • sette av tid til å bygge et team,

    • foreta en analyse av mål og retning

    • bli enige om hvordan de sammen med teamet skal komme i mål

Derved havner man i ei hengemyr av "utfordringer", som de kaller det.

Hypotesen er at -

"Det er bedre å løse problemer enn å lage utfordringer av selvfølgeligheter"

FØLG MÅLET PÅ FACEBOOK: https://www.facebook.com/maalrettet/