Risikohåndtering

Risk6 - Risikohåndteringmetode

Balanse mellom prosess kompleksitet og prosess effektivitet

Systematisk analyse av risiko

Håndtering av grunnårsaker minsker sjansen for at risikoen kommer tilbake i neste prosjekt

Eliminerer risiko – mindre problemhåndtering

Mest egnede personen håndterer de ulike årsakene till risikoen

Mindre arbeid med ikke planlagte hendelser

Gjennomføres med 2-6 møter (30-60 min) / risiko