Velkommen til Cogito

Cogito Ergo Sum AS - din forbedringspartner

Vi tenker kloke tanker sammen, slik at du kan gjøre kloke valg

Et godt valg er først å bli kjent med dine sterke sider

Ved å planlegge med fokus på motivasjon og kvalitet med en ”objektiv” fasilitator på utsiden elimineres mulige intrigespill

Vi bidrar til at du får etablert strategi (mål og retning) og blir selvdreven (klare roller og ansvar).

  • Kjenn deg selv og de du skal jobbe med

  • Skap felles forståelse av målet, og at teamet har rett fokus

  • Enkle og ryddige prosesser bidrar til mindre sløsing, sparer tid og penger, samt styrker bunnlinjen

For å overleve må man handle. For å handle klokt kreves en god tanke. For å jobbe sammen kreves omtanke

Hvis du ønsker bistand til å gjøre noe av dette, så er vi tilgjengelige for oppdrag - "Management for hire" - "Prestasjonsledelse".

"Strategy into reality" - fra tanke til handling Kontakt oss