Målet

Forutsetningen for å komme i mål er å stille til start.
Dernest er det å forflytte seg i riktig retning mot målet.

Å stille til start i en omstillingsprosess krever et definert mål. 
For å nå et mål sammen med andre er det en fordel å kjenne hverandre.
Hvis man både kjenner hverandre, målet og veien fram, 
samt kommer riktig ut fra start er sannsynligheten stor for å lykkes.

Dette er så banalt at det er merkelig at så mange likevel ikke lykkes.
Noen legger sin ære i å gjøre ting så komplisert for seg selv og andre 
at de bevisst unngår å:
  • sette av tid til  å bygge et team,
  • foreta en analyse av mål og retning
  • bli enige om hvordan de sammen med teamet skal komme i mål 
Derved havner man i ei hengemyr av "utfordringer", som de kaller det.

Hypotesen er at -
"Det er bedre å løse problemer enn å lage utfordringer av selvfølgeligheter"

Comments