RisikohåndteringRisk6 - Risikohåndteringmetode

          Balanse mellom prosess kompleksitet og prosess effektivitet

          Systematisk analyse av risiko

          Håndtering av grunnårsaker minsker sjansen for at risikoen kommer tilbake i neste prosjekt

          Eliminerer risiko – mindre problemhåndtering

          Mest egnede personen håndterer de ulike årsakene till risikoen

          Mindre arbeid med ikke planlagte hendelser

          Gjennomføres med 2-6 møter (30-60 min) / risiko