Program- og prosjektledelseProsjekter kjennetegnes ved at de er organisert for å løse et tidsbegrenset engangsoppdrag.
Organiseringen skjer gjerne på tvers av etablerte organisasjonsstrukturer og derfor er startfasen svært kritisk for å lykkes.

1. Planlegging og analyser på strategisk nivå (Cogito) er forutsetningen for et godt prosjekt
2. Oppstart med teambygging og prosjektkonferanse for forankring i ledelse og virkeligheten
3. Aktivitetsplanlegging på taktisk nivå ut fra gitte mål og rammer på strategisk nivå
4. Organisering og ansvarskart for å kunne gjøre ansvar gjeldende
5. Utførelse/gjennomføring og oppfølging av framdrift på operative leveranser
6. Informasjon - Rapportering - Kontroll av virkelige leveranser opp mot plan - Usikkerhets og avvikshåndtering 

Vi har erfaring fra både private, offentlige, sivile og militære prosjekter.
Normalt kjører vi 3 milepælsløp i parallell - Prosesser, Systemer og Organisasjonsutvikling (PSO).
Et prosjekt bør ikke gå videre før det er utført en solid Situasjons-, Interessent-,Risiko-, Resultat-/mål- og SWOT analyse - som alle skal understøtte realisering av prosjektets SMART(E) MÅL.
Dårlige prosjekter kjennetegnes ved at analysene ikke er utført i forkant, men at masse tid brukes i etterkant på "Hvorfor alt gikk galt"-analysen.

Per Olav Apalnes er IPMA B sertifisert (senior prosjektleder) - har jobbet som prosjektleder siden 1994 og gjennomført 4 årlige prosjektlederkurs i regi av NITO siden 2014. Disse kursene er praktiske studier, som gir 15 studiepoeng.Undersider (1): Risikohåndtering