Historien


Cogito Ergo Sum AS (Cogito) ble etablert i januar i 2010 som et rådgivningsselskap med 3 voksne teammedlemmer og et nettverk av ressurspersoner, i Osloregionen. 
Vår misjon var å heve våre kunders fokus fra ”Business As Usual” til kontinuerlige forbedringer.

Vi utviklet en gjennomprøvd metodikk for å bringe kundene fra idémyldring til synkronisert handling. Cogito har gitt rådgivingsstøtte innen strategiutarbeidelse, team- & organisasjonsutvikling, fasilitering, prosessforbedring, analyser, risikohåndtering og prosjektledelse

En god start har alltid vært avgjørende for at et prosjekt skal lykkes. Derfor vektla vi tid på å skape motivasjon og forståelse for felles mål, rammer og retning, med fokus på ansvar og roller - før iverksettelse av kostbare aktiviteter. Teamet i Cogito var sammensatt med komplementær kompetanse og personlighetsprofil.
Et mangfold av preferanser var nødvendig for å dra et prosjekt fremover som lagtempo. 

Vi jobbet både i privat og offentlig sektor, hadde ledererfaring med personalansvar fra ulike organisasjonsmodeller.

I dag er det kun Per Olav Apalnes som utgjør Cogito, men har god kontakt med Arnhild og Stein. 
I tillegg har han utvidet sin horisont og vært med på å dra i gang ProsjektLosen og KarriereLosene og PilotProsjektet 2021

En annen fremstilling av Teamkompasset ser du nedenfor: