Teamet‎ > ‎

Per Olav Apalnes


TLF:  +47 94 97 84 50
SKYPE:  apalnes
E-POST:  poa@cogito.as
LINKEDIN:  http://no.linkedin.com/in/apalnes
 Facebook:      
https://www.facebook.com/apalnes

Forbedringspådriver som gir energi til prosesser som krever omstilling
Fasilitator for strategikonferanser som ivaretar teambygging og teamutvikling
Bidrar som oppstart- og interimsprosjektleder for å få fart på framdriften.
 

ERFARING
 • I dag: Prosjektlos - i - ProsjektLosen og Karrierelos - i - Karrierelosene
 • 23 års erfaring fra Forsvaret - og mellom 2009-2014 styreleder i Krigsskolens Venner
 • 22 år som Prosjektleder i offentlig og privat sektor - 2008-2012 styremedlem i NFP
 • Spesialist/generalist  gjennomføring av strategikonferanser og teambygging
 • Sertifisert Senior Prosjektleder (IPMA-B) og sertifisert for preferanseanalyser (JTI og OAK)
 • Utdanning fra Befalsskolen for Hærens SambandHærens Krigsskole, UIO, Stabsskolen og BI

 

REFERANSER

 • Sjef Hærens Tele- og Datakontor, prosjektleder for Hærens EDBRM - Materiellprosjekt
 • Utarbeidet Hærens IT strategi på 90 tallet og foredlet metodikken i Intentia, ErgoGroup og Cogito
 • Postbanken - Effektivisering og klargjøring av Postbankens IT-løsninger ifm. sammenslåing med DnB
 • Prosjekt "Forposten" – Logisitkksamarbeid mellom ErgoGroup, Posten og Forsvaret
 • Riksteatret – IT-strategi,Teambygging og Strategikonferanse
 • Strategikonferanser for Forsvaret, Telenor, Aker, Jordan, Ressursweb, Norsk Medisinaldepot, NFP, NITO, Tekna osv.
 • Holder prosjektlederkurs i regi av NITO og Universitetet i Sørøst-Norge (15 studiepoeng). Underviser i kommunikasjon/omdømme for tilsynskurs ved NTNU.


EGENSKAPER


Pådriver, nyskapende, motiverende og energisk teambygger, som gjennom fasilitering og prosjektledelse bidrar til å komme fra prat til resultat. 

Follow Me on Pinterest  
Undersider (2): Attest 2004 Attest 2009