Teamet

 
 

       
 

 Per Olav Apalnes
 Arnhild Gillebo  Paal Braathen  
 poa@cogito.as    ag@cogito.as  paal@ledemedglede.no  
 +47 94 97 84 50    +47 915 89 704  +47 908 44 569
 Vi tar gjerne en samtale om hva vi kan gjøre sammen