Prosjektkickoff

Kompetanseprogram for Prosjektkickoff

Målgruppe:                                                                                                                    
Prosjektledere og de som jobber prosjektrelatert. 
Et ekemspel på et prosjekt = Fjordbanen 

Hensikt: 
Gi grunnleggende kompetanse for lede prosjektoppstart, for å komme rett ut fra startlinja.   

Mål:  
• Bevisstgjøre deg hvilke kritiske suksessfaktorer som må ivaretas i oppstarten av et prosjekt
• Laget plan for hvordan man 
skal starte opp egne prosjekter og jobbe som team
• Fått kompetanse i metodisk oppfølging av planen og effektiv rapportering

Tiden går - og Cogito er i stadig bevegelse mot nye mål.  - Vi tenker kloke tanker sammen slik at du kan gjøre kloke valg.
For å komme i mål må du stille til start. 
I tillegg er det gunstig å bruke verktøy som bidrar til at teamet kommer samlet i mål
Eksempler på verktøy: