Teambygging

 

Målgruppe:           
Alle som arbeider med team i bedrifter  
 
Hensikt:          
Gi grunnleggende kompetanse i teamadferd.
Kunsten er å lede seg selv og andre, for sammen å oppnå stadig bedre resultater.

Mål:                   
Gi deltakerne kunnskaper, ferdigheter og holdninger på basis av personlige egenskaper som forbedrer deres evne til å oppnå gode resultater og utvikling/endring gjennom andre. Etter trening skal den enkelte kunne utføre konkrete og kvalitative prosesser basert på virksomhetens behov.

                                                                                        

Målsetning:          

Etter endt Program skal deltakerne:

 ·       Ha blitt bevisst egne styrker og utviklingsområder

·        Ha en personlig plan for videre utvikling og kompetansebygging

·        Være motivert for å realisere tiltaksplanen og nå målene.


Påmelding:
Klikk her så melder du deg på.         Det er mulig å melde seg på her ogsåHistorikk 
Undersider (1): Påmelding Teambygging