JTI og IQ

%-vis fordeling
Kilde: Hentet på nett og bearbeidet av Per Olav Apalnes

Klikk på figuren for tydeligere bilde og her for å se hva denne analysen kan danne et godt forarbeid for å komme i mål med
Comments